Kroz escape game mladi učili o održivom razvoju

Ovog utorka, 30. siječnja, PRONI centar ugostio je 10 mladih koji su došli sudjelovati u escape game o održivom razvoju. Tijekom sat i pol, sudionici podijeljeni u 4 grupe imali su zadatak pronaći izgubljenu aktovku glavnog tajnika Ujedinjenih naroda (UN) u kojoj je bila njegova molba za postizanje 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG) do 2030. godine.

 

Koristeći kartice s tragovima i materijale razbacane po prostoriji, svaka je grupa riješila 4 zagonetke vezane uz jedan odCiljeva održivog razvoja kako bi pronašla jedan od brojeva kombinacije koja otključava lokot na aktovci. Suradnjom su sudionici mogli otkriti i naučiti više o svakom od ciljeva održivog razvoja i kako se posvetiti načinu razvoja koji više poštuje planet i ljudska bića. Misija je bila uspješna i kovčeg je pronađen!

 

Nakon igre provedena je i kratka rasprava o pojedinim Ciljevima.

 

Ova aktivnosti dio je aktivnosti Care&Share koja je sufinancirana kroz program Europskih snaga solidarnosti.