Volontiraj u Nacionalnom parku Krka

Prvi volonterski program koji će se u 2023. održati u Nacionalnom parku „Krka“ jest Krkin čuvar staništa u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus, u kojemu je JU „NP Krka“ partner, a financiran je kroz Program LIFE


Cilj volonterskog programa „Čuvar staništa autohtonih vrsta“ je uklanjanje pajasena, invazivne vrste koja prijeti autohtonim vrstama na području NP „Krka“, i osvještavanje lokalnog stanovništva s ciljem mijenjanja njegova ponašanja i odnosa prema prirodi.


Kako bi se očuvala staništa i autohtone biljne vrste i spriječilo širenje pajasena, invazivne strane vrste, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao partner sudjeluje u projektu uspostavljanja kontrole nad njegovim stablom. Za suzbijanje pajasena u NP „Krka“ odabrano je osam lokaliteta. U sklopu projekta angažirane su četiri grupe vanjskih stručnjaka za obavljanje posla izrade alternativnog protokola uklanjanja invazivne vrste pajasena (Ailanthus altissima). U sklopu terenskih aktivnosti, stručnjaci će prikupiti i analizirati podatke i procijeniti utjecaj projekta na različita staništa, oprašivače i bioraznolikost tla, a ove godine pridružit će im se i volonteri.


Volonterski program odvijat će se od 1. do 10. rujna 2023., pet do sedam sati dnevno. Volonterske aktivnosti obavljat će se na odabranim plohama u NP „Krka“  i gradu Skradinu, na kojima su prethodno uklanjana velika stabla pajasena. Smještaj i hrana su osigurani u volonterskom centru u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima.


Ako volite boraviti u prirodi te želite upoznati prirodne vrijednosti i kulturnopovijesne znamenitosti na području NP „Krka“, steći nove spoznaje o sustavu zaštite prirode i pomoći u očuvanju bioraznolikosti Parka, prijavite se za volontiranje u NP „Krka“ i postanite Krkin čuvar staništa.


Volonterski program Čuvar staništa


Čuvar staništa prijavnica

 

 

Izvor: Nacionalni park Krka