Kalendar događanja

Srpanj 2021
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
Sub
Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zajmovi za obrazovanje?

Pilot-program jamstava za razvoj vještina i obrazovanja (Skills & Education Guarantee Pilot – S&E Pilot) inicijativa je Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske komisije pokrenuta kako bi se potaknula ulaganja u obrazovanje, osposobljavanje i razvoj vještina, ukupne vrijednosti 50 milijuna eura.

S&E Pilot-inicijativa namijenjena je prvenstveno učenicima, studentima i polaznicima obrazovnih programa, a zatim poduzećima koja ulažu u razvoj vještina te ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje. Temelji se na ideji podjele rizika s financijskim posrednicima, odnosno, bankama koje osiguravaju zajmove i ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje koje osiguravaju odgode plaćanja, a koji su odabrani za sudjelovanje u pilot-programu.


Sudjelovanje omogućuje financijskim posrednicima, primjerice ustanovama pružateljima obrazovanja i osposobljavanja kreditiranje učenika/studenata/polaznika njihovih programa te im jamči pokrivanje gubitaka nastalih uslijed neplaćanja, i to u iznosu od 80% po polazniku programa do najviše 25 % ukupne vrijednosti jamstva.


Da bi se kvalificirali, polaznici moraju biti stariji od 18 godina, legalno boraviti u nekoj od zemalja Europske unije i moraju moći osobno uzeti zajam. S&E Pilot-inicijativa omogućuje zajmove u najvišem mogućem iznosu od 30 000 eura na najdulje 15 godina, ovisno o vrsti programa koje nude ustanove za obrazovanje i osposobljavanje. Zajmovi se mogu odnositi na školarine, stipendije, smještaj, nastavne materijale te sve druge troškove koje ustanova za obrazovanje i osposobljavanje može ponuditi svojim polaznicima. Uz polaznike, korisnici S&E Pilot-inicijative mogu biti i same ustanove za obrazovanje i osposobljavanje koje zajmove mogu koristiti za ulaganje u razvoj, materijale i infrastrukturu. Dodatno, jamstva S&E Pilota moguće je koristiti uz druge izvore financiranja iz nacionalnih fondova i fondova EU.


Više informacija o S&E Pilot-inicijativi, kao i detaljni uvjeti prijave i provedbe dostupni su na mrežnim stranicama EIF-a: ‌https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm.

Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje je 31. listopada 2020.

 

Izvor: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih