Vijećaonica u Srednjoj školi Valpovo

U petak, 10. siječnja 2020. održali smo jednodnevnu radionicu u Srednjoj školi Valpovo, Vijećaonicu koja je posljednja u nizu od 6 radionica sa srednjim školama u Osječko-baranjskoj županiji, a koja je dio projekta Škola za dijalog.

 

I ova radionica nam je pokazala ono što smo uvidjeli zadnjih nekoliko mjeseci, provodeći aktivnosti kroz ovaj projekt, da postoji velika potreba za dijalogom između učenika i predstavnika njihovih škola, te da velika većina njih ima i dobru volju da se on unaprijedi, da se otvori dodatni prostor i vrijeme za međusobni razgovor.

 

U vrlo ugodnom prostoru lijepo uređene učionice hrvatskog jezika, 20 učenika i 4 donositelja odluka uz veliku podršku njihove pedagoginje, radili smo na upoznavanju učenika i predstavnika škole s potrebom i različitim metodama participiranja učenika u životu škole kroz nastavni proces , ali još više i u izvannastavnim aktivnostima.

 

U samom uvodu, kroz predstavljanje i međusobno upoznavanje započeli smo s prepoznavanjem škole kao mjesta koje je važan dio života svih njih te njihovih osobnih potreba koje svatko od njih na svoj način doživljava i ostvaruje tijekom svakodnevnog rada. Nastavili smo s učenjem o dijalogu između učenika i predstavnika škole, o Vijeću učenika kao najznačajnijem formalnom modelu učeničkom participiranja, njegovoj ulozi i djelokrugu rada te o drugim mogućm modelima sudjelovanja učenika te o na kraju o Strukturiranom dijalogu kao procesu dijaloga između mladih i donositelja odluka.

Nadalje, nakon predstavljanja samog projekta  Škola za dijalog sudionici su imali priliku čuti nešto više o Europskoj povelji o informiranju mladih, Youthpass-u, Eurodesku, Europskom portalu za mlade i Erasmus+ programu, Dijalogu  EU s mladima ali i o dosadašnjim rezultatima istraživanja o participaciju učenika u radu škole.

Nakon završetka edukativnog dijela Vijećaonice, kroz kreativni praktični rad potaknuli smo i omogućili raspravu sudionika vezano uz funkcioniranje Vijeća učenika u toj srednjoj školi, o odlučivanju o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u u obrazovanju te o potrebi dijaloga između učenika i predstavnika škole.

Vrlo zainteresirani i odgovorni učenici ove škole, kojih je dio u Vijeću učenika škole, zajednički su u grupnom radu promišljali o potrebi učenika da sudjeluju u donošenju odluka, modelima  s kojima im je to omogućeno te na kraju o mogućem njihovom utjecaju i kroz druge oblika dijaloga sa školom, odnosno s njihovim predstavnicima. Svaka grupa je analizirala postojeće stanje u njihovoj školi, izradili prijedlog za “aktivnog učenika” i “demokratičnu školu” te na taj način promišljali što je to i o čemu se sve treba voditi računa kada se učenici uključuju u rad škole.

Nakon prezentacije imali su vrijeme za raspravu, pa su učenici i profesori iznijeli svoje, i komentirali pojedine stavove. Svaki argument je otvarao novu raspravu, zaista je vrijeme bilo prekratko da se izrekne sve što su učenici htjeli reći,  no možemo na kraju zaključiti da ovi mladi srednjoškolci itekako promišljaju o tomu što su njihovi interesi i potrebe u njihovoj školi, kako u odgojno-obrazovnom procesu tako i u kreiranju izvannastavnog života škole, pa i samog fizičkog prostora.

 

Potom je slijedio rad na konkretnim primjerima iz života njihove škole, a koji uključuju participaciju učenika, Vijeća učenika i predstavnika škole (Uređenje prostora škole, Pokretanje radio emisije u školi i Prezentacija Vijeća učenika Srednje škole Valpovo).

Nakon prezentacije i rasprave, svi zajednički smo došli do zaključaka koji će pomoći unapređenju  rada Vijeća učenika u toj školi te drugih metoda dijaloga između učenika i predstavnika škola.

 

Njihovi zaključci će biti sumirani i zajedno sa svim zaključcima, rješenjima i  preporukama  iz drugih škola (u aktivnostima Vijećaonica koje tek slijede) bit će osnova za zavšrnu aktivnost, Veliku Vijećaonicu (krajem ovog mjeseca) koja će obuhvatiti sudionike iz svih škola, sudionica projekta.

 

Sve to biti će osnova za izradu publikacije “Ja sam za dijalog” koja će, vjerujemo, koristiti svima srednjim školama, koje na ovaj način rade s mladima. A to će svakako doprinijeti da mladi srednjoškolci, u budućnosti budu bolje informirani, svjesni svojih potreba i mogućnosti da ih, u dijalogu s onima koji odlučuju, ostvare na zadovoljstvo svih.

 

Na kraju, najljepše se zahvaljujemo Srednjoj školi Valpovo, na suradnji, sudjelovanju u pripremi i provedbi radionice, a posebice svim sudionicima Vijećaonice na aktivnom doprinosu na prepoznavanju potreba učenika i škole te preporukama mogu doprinijeti boljem i učinkovitijem sustavu participacije učenika.

 

Nakon završene radionice, u kojoj su svi sudionici imali priliku za doprinos, gdje su vrlo argrumentirano iznosili svoje mišljenje, a u isto vrijeme i uvažavali različite stvaove, u evaluaciju su rekli da su bili vrlo zadovoljni načinom rada, ugodnom atmosferom i prilikom da na ovaj način rade sa svojim profesorima i predstavnicima škole. Također, izrazili su želju da i u budućnosti bude više ovakvih radionica koje će im dati priliku za međusobni dijalog i propitivanje mogućnosti da svi unaprijede svoje sudjelovanje u životu škole.

 

 

Projekt Škola za dijalog čiji je nositelj PRONI Centar za socijalno podučavanje, a suradnici – 6 škola Osječko-baranjske županije; Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Valpovo, Graditeljsko-geodetskom školom Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek i III. gimnazija Osijek, financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Ključnu aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike – Strukturirani dijalog: Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih.