Kalendar događanja

Siječanj 2022
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
Sub
Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Portal Popravi.to za prijavu komunalnih problema

Servisni portal za prijavu komunalnih problema nadležnim službama Popravi.to, čiji je zadatak te probleme otkloniti i riješiti, od jučer je dostupan na webu, a pokriva područje cijele Hrvatske.

Servisni portal Popravi.to besplatan je alat koji olakšava prijavljivanje problema i štete na javnim površinama i infrastrukturi u svakom gradu i općini na području Hrvatske.

Ideja je da građanke i građani više ne moraju istraživati kome uputiti prijavu o rupi na kolniku ili nogostupu, uličnoj rasvjeti koja ne radi, oštećenoj klupi ili nepropisnom odlagalištu otpada. Potrebno je samo označiti lokaciju na karti, kratko opisati i fotografirati problem te označiti kategoriju, a Popravi.to na temelju tih podataka prijavu šalje na pravu adresu.

Svaka prijava objavljena na portalu bit će vidljiva svima, ali ne i prijaviteljica i prijavitelj ako to ne žele. Činjenicom da su sve prijave javne omogućuje se nadgledanje lokalnih vlasti i praćenje učinkovitosti rada lokalnih komunalnih poduzeća. Istovremeno, time se rasterećuje lokalnu samoupravu jer nadležna tijela prestaju primati višekratne prijave istog problema.

Na portalu će biti vidljivo kako i kada je problem ranije prijavljen, te u kojoj je fazi rješavanja.

Najveća svrha portala je olakšati komunikaciju građanki i građana s nadležnim tijelima javne vlasti i otvoriti prostor za suradnju u rješavanju problema zajednice, naglasili su u Gongu gdje računaju da će lokalna samouprava prepoznati Popravi.to kao servis koji im olakšava detektiranje i lociranje problema i štete te da će cijeniti doprinos građana koji ih prijavljuju.

 

Portalu pristupite OVDJE.