Kalendar događanja

Travanj 2021
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
Sub
Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Što Brexit znači za hrvatske građane?

 

Najznačajnije informacije za građane koji nisu korisnici prava iz Sporazuma o povlačenju UK iz EU

Od 1. siječnja 2021., državljani RH mogu putovati bez vize u UK, u svrhu kratkotrajnoga turističkoga ili poslovnoga posjeta koji nije dulji od 6 mjeseci. Do 1. listopada 2021. ulazak u UK moguć je s valjanom osobnom iskaznicom ili valjanom putovnicom, a nakon 1. listopada 2021. isključivo s valjanom putovnicom.

Državljani RH koji namjeravaju boraviti u UK dulje od 6 mjeseci, u svrhu rada, studija ili žele živjeti u UK, trebaju podnijeti zahtjev za vizu. Za boravak u svrhu rada, predviđen je sustav temeljen na bodovanju kriterija. Za dodatne detalje, upućujemo na Konzularne informacije Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH te preporučamo da pratite informacije i izmjene koje objavljuje Vlada Ujedinjene Kraljevine.


INFORMACIJE ZA GRAĐANE


Ujedinjena Kraljevina je od 1. veljače 2020. godine na uređeni način prestala biti članicom EU-a stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju.


Sporazumom o povlačenju omogućuje se da građani EU u UK, kao i državljani UK u EU, i članovi njihovih obitelji, nastave živjeti, raditi ili studirati pod dosadašnjim uvjetima u skladu s pravom EU-a (pravo na boravak, traženje posla, rad bez radne dozvole, jednak pristup zdravstvenim uslugama i mirovinama, napuštanje UK ili EU u razdoblju od maksimalno pet godina bez gubitka prava itd.). Isto se odnosi i na one europske građane koji će se nastaniti u UK ili državljane UK koji će se nastaniti u EU tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020.


Prijelazno razdoblje za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a završilo je 31. prosinca 2020. To znači da je Ujedinjena Kraljevina sad službeno treća zemlja i da se pravo EU-a u njoj više ne primjenjuje.Prava državljana RH u UK

Kako bi zadržali spomenuta prava, EU državljani moraju najkasnije do 30. lipnja 2021. osigurati potvrdu o statusu putem sheme britanske Vlade nazvane EU Settlement Scheme (EUSS). Oni hrvatski državljani koji mogu dokazati da neprekidno zakonito borave u UK pet i više godina trebaju pribaviti tzv. settled status, a oni hrvatski državljani koji borave u UK manje od pet godina tzv. pre-settled status (koji im omogućava da osiguraju settled status kad akumuliraju spomenutih pet godina boravka u UK).

Za sve konkretnije informacije upućujemo na web-stranice britanske Vlade.

Postupak reguliranja statusa je besplatan. Odluka o potvrđivanju statusa i odobrenju boravka u potpunosti je u nadležnosti britanskog Ministarstva unutarnjih poslova (Home Office), a tijela hrvatske državne uprave i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu nisu ovlaštena donositi prosudbe o zadovoljavanju propisanih uvjeta. Napominjemo kako se potreba reguliranja boravka ne odnosi na one hrvatske državljane koji uz hrvatsko imaju i britansko državljanstvo.

Prava državljana UK u RH

Sporazumom o povlačenju UK iz EU-a prepoznaje se potreba uzajamne zaštite građana EU-a i državljana UK i članova njihovih obitelji koji su prije 31. prosinca 2020. godine ostvarivali pravo na slobodu kretanja te jamči izvršivost njihovih prava temeljem Sporazuma, kao i njihova utemeljenost na načelu nediskriminacije.

Vezano za uređenje statusa državljana UK i članova njihovih obitelji, Sporazumom je državama članicama EU-a omogućen izbor između dvije sheme: konstitutivnog sustava boravka kako je propisano člankom 18. stavkom 1. Sporazuma i deklaratornog sustava boravka sukladno članku 18. stavku 4. Sporazuma.

Na uređivanje boravišnog statusa državljana UK u RH primijenit će se članak 18. stavak 4. Sporazuma, sukladno kojem RH neće zahtijevati od državljana UK i članova njihovih obitelji koji su u opsegu Sporazuma podnošenje zahtjeva za novi boravišni status kao uvjeta za zakonit boravak, već će primijeniti deklaratorni sustav temeljem kojeg državljani UK i članovi njihovih obitelji boravišni status imaju temeljem same činjenice da ispunjavaju uvjete propisane Sporazumom i dokle god ispunjavaju te uvjete. Boravišni status nije, stoga, uvjetovan konstitutivnom odlukom nadležnog tijela.

Korisnicima Sporazuma omogućit će se registracija boravišnog statusa počevši od 1. siječnja 2021. te će im se nakon provedenog postupka izdati boravišne isprave kojima se potvrđuje status korisnika prava iz Sporazuma. Dozvole boravka potrebno je ishoditi do 30. lipnja 2021. godine. Ukoliko se propusti rok, i dalje će biti moguće podnošenje zahtjeva za dozvolu boravka no korisnicima prava iz Sporazuma mogu biti izrečene novčane kazne.

Za sve dodatne informacije vezane za prijavu boravka, kao i potvrde koje će se izdavati državljanima UK sa statusom pograničnog radnika, upućujemo vas na mrežne stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Kada je riječ o vozačkim dozvolama, temeljem važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) državljani UK moći će koristiti vozačke dozvole UK u RH do godinu dana od dana izlaska UK iz EU, nakon čega će ih morati zamijeniti za hrvatske vozačke dozvole, uz obvezu prilaganja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima. Državljanima UK kao i državljanima drugih država koji imaju vozačku dozvolu UK, savjetuje se da što prije podnesu zahtjev za zamjenu vozačke dozvole za hrvatsku vozačku dozvolu. Više informacija je na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Dodatne informacije vezane za život i rad u RH nakon povlačenja UK iz EU-a možete pronaći i na mrežnim stranicama Vlade UK: Living in Croatia.

 

OSTALE KORISNE INFORMACIJE

Za više informacija upućujemo vas na portal Europske komisije s obavijestima o posljedicama povlačenja UK iz EU-a te na stranice Vijeća EU.

 

Izvor: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 

 

Photo by Christian Lue on Unsplash